HUISREGELS Autorodeo Luttenberg

Huisreglement

Onderstaande regels gelden zowel op het rodeoterrein/ -evenement als voor de omgeving van de autorodeo.

Algemene regels

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteit(en) zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade door u geleden of toegebracht.
 • Op dit evenement kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel over te treffen maatregelen.
 • Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen;
 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van de rodeo, die verband houden met onze huisregels moet u direct opvolgen.
 • Klachten moet u direct melden bij de organisatie.
 • U kunt verplicht worden om medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, o.a. door middel van fouillering.
 • Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de organisatie (secretariaat).
 • Zwak alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar of ouder. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs met foto en op eigen naam, dit mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd;

Het is verboden om

 • Het is verboden om eigen drank, etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen het terrein mee op te nemen; Drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Met etenswaren te gooien.
 • Het betreden van het voor publiek (en deelnemers) afgezette zones is ten strengste verboden.
 • Diefstallen en vernielingen te plegen.
 • Grove taal te gebruiken te dreigen met geweld of te vechten.
 • Zich discriminerend uit te laten.
 • Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
 • Iemand te beledigen (aantasten van iemands eer en goede naam).
 • GLASWERK mee te nemen op het terrein.
 • Het rennerskwartier is verboden terrein voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar.
 • Op het rennerskwartier is het verhandelen van auto`s verboden en worden slechts de deelnemer en maximaal 2 assistenten toegelaten.

Bij overtreding van misdrijven wordt

 • De verdachte direct aangehouden
 • Voorwerpen in beslag genomen
 • De politie ingeschakeld
 • Aangifte gedaan bij de politie
 • Ook bij overlast of wangedrag voor de organisatie of andere bezoekers kunt u worden verwijderd.
 • Indien u zich niet aan deze regels houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u worden verhaald.