Algemene regels:

 • Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deze dient op verzoek te worden getoond.
 • De gehele auto dient in het rennerskwartier op een vloeistof dicht stuk zeil/ plastic van voldoende afmeting te staan.
 • Geen auto`s kantelen voor bijvoorbeeld reparatie en geen auto`s in de brand steken.
 • Tijdens de wedstrijd is het verplicht een valhelm (bij voorkeur integraalhelm), overall met lange mouwen en een driepuntsgordel te dragen. Een stofbril en nekkraag worden ten zeerste aangeraden.
 • De deelnemer dient zich met zijn of haar auto bij de ingang van het rennerskwartier te melden tussen 09.00 en 10.00 uur. Dus beslist niet eerder of al op de zaterdag ervoor.

Auto’s die deelnemen aan de autorodeo, mogen geen gebruik maken van de openbare weg, maar moeten op (bijvoorbeeld) auto-ambulances worden aan- en afgevoerd.

 

Rennerskwartier

 • Het rennerskwartier is verboden terrein voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar. Van de deelnemers verwachten wij alle medewerking om hieraan de hand te houden.
 • Per auto worden maximaal 3 personen (dus deelnemer en eventueel 2 helpers) toegelaten tot het rennerskwartier.
 • Geen glaswerk op het terrein (dus ook niet op het rennerskwartier)

 

Deelname is mogelijk in de volgende categorieën:

Lichte klasse                                                                     tot          1600 cc

Zware klasse (m.u.v. Ford Mondeo) *                    van        1600 cc tot 2000 cc

Superzware klasse                                                         van        2000 cc tot maximaal 2900 cc

* De Ford Mondeo wordt standaard in de superzware klasse ingedeeld.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het kunnen aantonen tot welke klasse de auto behoort. Indien de motorinhoud niet vastgesteld kan worden, wordt de auto uitgesloten van deelname.

Er zijn uitzonderingen mogelijk op de klasse-indeling zoals hierboven beschreven. E.e.a. is ter beoordeling aan de keurmeesters en/ of organisatie.

 

Spelregels

 • Beslist niet op de chauffeurszijde inrijden. u wordt onherroepelijk uit de strijd genomen!
 • Stapvoets rijden in het rennerskwartier;
 • Vanaf wanneer de auto de arena betreedt, dus ook tijdens de rijdende start, in de auto blijven met gordel vast en helm op. Alleen bij een rode vlag signaal is er de mogelijkheid tot uitstappen;
 • Indien de auto tijdens de rodeo stilstaat, blijf dan in de auto met gordel vast en helm op; De auto dus alleen verlaten als de wedstrijd is/ wordt stilgelegd;
 • De strijd te staken zodra hij/ zij langer dan 1 minuut stilstaat;
 • Indien de auto per shovel wordt vervoerd dient de rijder de auto te verlaten;
 • Verder dienen de aanwijzingen van de baancommissarissen te worden opgevolgd (rode vlag of sirene is direct stoppen).
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • Indien de accu niet mee naar huis wordt genomen dient deze los te worden aangeboden aan de sloper.
 • Bij ongewenst gedrag drugs- of alcoholgebruik wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname;
 • DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO; De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door u geleden of toegebracht.

 

Eisen ten aanzien van de auto

 1. De auto dient in originele staat gelaten te worden. Geen verstevigingen (bijvoorbeeld stootbumpers, strippen in de kokerbalken bouten in de spatborden, etc.) in of aan de auto, dus ook niet aan de motor; Bij de superzware klasse is bescherming van de kwetsbare motordelen en vastzetten van deuren en achterklep toegestaan
 2. Normale standaardbanden: dus GEEN opgesneden banden of crossbanden. Maximaal 2 reservebanden
 3. Auto’s die zwaarder zijn dan 2900cc-, evenals jeeps, busjes en 4-wiel aangedreven voertuigen, worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten
 4. De trekhaak is in zijn geheel verwijderd, dus ook alle delen in de koffer en onder de auto!!
 5. De auto dient vrij van glas te zijn (ook geen glas onder in de deuren). Aandachtspunt is het uitstekende raammechanisme aan bestuurderszijde. Deze bij voorkeur ook verwijderen.
 6. De kunststofbumpers dienen in zijn geheel verwijderd te zijn. Alle kunststof delen, lampen, sierstrips, wieldoppen, logo’s, handvaten enz. aan de buitenzijde, alsmede het interieur, achterbank, rechter stoel (excl. dashboard) moeten worden verwijderd.
 7. Geen opening in het dak (ook geen gaas). Deze dient te worden voorzien van een ijzeren plaat.
 8. Geen enkele vorm van koeling in het bestuurderscompartiment toegestaan. Radiateur voorzien van schoon water, beslist géén koelvloeistof. Iedere vorm van koeling, d.m.v. een watertank moet bij voorkeur voorzien zijn van een overloop. Deze moet zich onder de motorkap bevinden en onder de auto eindigen.
 9. Portieren borgen middels gordels. Niet lassen m.u.v. de bestuurdersdeur.
 10. Versteviging bestuurdersportier, er MOET een deurplaat aangebracht worden aan de buitenzijde van de deur. Deurplaat minimaal ca. 20 à 30 cm hoog, min 0,8 cm dik met maximale overlap van 15 cm. Het is verplicht de plaat vast te zetten met minimaal m10 bouten door de A en B-stijl.
 11. Startnummer min 30 x 30 cm op de zijkanten en motorkap. Op het dak van 2 kanten leesbaar.
 12. Geen gastank (steunen) toegestaan
 13. Deugdelijke ijzeren paal PAL achter bestuurdersstoel met minimaal 4 m10 bouten tussen dak en bodem bevestigd; Vastzetten bij voorkeur met spiegelplaten of min 5 cm. grote schijven door dak en vloer doorbouten. Stoel vastzetten tegen de paal. Auto’s mogen in alle klassen gebruik maken van een bangerbeugel (aanbevolen). In de superzware klasse is een bangerbeugel verplicht.
 14. Driepuntsbevestiging van de gordel en een degelijke hoofdsteun zijn verplicht; Deugdelijke bevestiging is verplicht
 15. Goed functionerende hydraulische remmen
 16. Motorkap op de vier hoeken vast te zetten als volgt: (centerpennen Ø maximaal 16 mm) hoeken bij voorruit met ieder 1 strip van maximaal 15 cm bij 15 cm; maximaal 5 cm uitsteek aan bovenzijde)
 17. Maximaal 5 liter brandstof in de tank. Het wordt ten zeerste aanbevolen een kleine brandstoftank in de auto (deugdelijk) te bevestigen. In dat geval moet de originele tank leeg zijn en duidelijk zichtbaar lek te zijn gestoken, of in zijn geheel te zijn verwijderd. Het wordt aanbevolen om degelijke brandstofleidingen deugdelijk te monteren (zonder kans op lekkage) vanaf het tankje door de auto langs het middenconso/tunnel naar de motor heen te leggen. In de superzware klasse is de originele tank VERBODEN, dus een kleine brandstoftank verplicht
 18. Airbags moeten worden verwijderd
 19. Accu verpakken in een vloeistofdichte bak of plastic zak, stevig bevestigd in de auto.( Accu op de originele plaats is toegestaan,goed kruislings vastgezet en goed verpakt; De PLUS KABEL niet via de ramen (bovenlangs) laten lopen, maar via het schutbord weggewerkt.
 20. Voetenbak toegestaan.